Gudstjänst i Biblion på Mikaelidagen 5.10.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Änglarna och barnen.

Texter: 1 Mos 28:10–17; Apg 12:5–11; Matt 18:1–10.
Psalmer: 505, 145, 123, 390, 395, 125.

Predikotext: Ps 103:19-22 (predikan i mp3-fil). Predikan på Forum Johanneum.

HERREN har ställt sin tron i himlen, 
hans konungavälde omfattar allt.
Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, 
så snart ni hör ljudet av hans befallning. 
Lova HERREN, ni alla hans härskaror, 
ni hans tjänare som uträttar hans vilja. 
Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. 
Min själ, lova HERREN!