Gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 20.3.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Tema: Ärans konung på lidandets väg.

Texter: Jes 50:5–10; Fil 2:5–11; Joh 12:12–24 (även predikotext).
Psalmer: 59; 73; 196; 77; 70

Gudstjänstordning för serie 2.

Predikan, som har ämnet Jesu rike, finns separat i den här ljudfilen: