Gudstjänst i Biblion på söndagen före domsöndag 17.11.2013. Tema: Vaka!

Liturg: Øyvind Edvardsen. Predikant och kantor: Hans Ahlskog. (Tyvärr blev det ett avbrott i inspelningen precis i slutet av predikan.) Predikan finns även i skild inspelning.

Videokamera kunde inte användas denna gång.