Gudstjänst i Lepplax bykyrka söndagen före domsöndag 13 november 2016 kl 13. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. I filen ovan finns endast predikan, nedan hela gudstjänsten. Tema: Vaka!

Texter:  Texter: Jes 35:1–10; 2 Petr 3:8–13; Matt 25:1–13. Predikotext: 2 Petr 3:8–13.
Psalmer: 409; 173; 567; 138; 576; 134.

8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.