Gudstjänst i Lepplax 19.2.2017, söndagen Sexagesima, tema: Guds ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Amos 8:11–12; 1 Kor 1:20–25 (även predikotext); Joh 4:31–38.
Psalmer: 199:1–2; 157; 194; 202; 199:4–; 201.

Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: