Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32.
Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316.