Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 15.6.2014. Tema: Den dolde Guden. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 15:1-9, Vinstocken och grenarna. (Predikan finns i mp3-filen, som text i Forum Johanneum.)

Videon är en statisk bild.