Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text; Jer 11:18-20 (26:22)

18 HERREN uppenbarade för mig och jag fick veta det,
du lät mig se vad de hade för sig.
19 Själv var jag som ett oskyldigt lamm
som leds bort för att slaktas. Jag visste inte att de tänkte ut onda planer mot mig:
“Låt oss fördärva trädet med dess frukt,
låt oss utrota honom ur de levandes land,
så att man inte mer kommer ihåg hans namn.”
20 Men HERREN Sebaot är en rättvis domare
som prövar hjärtan och njurar. Låt mig få se din hämnd på dem,
ty för dig har jag lagt fram min sak.