Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Jer 31:31-34 (27:30)

31 Se, dagar skall komma, säger HERREN,
då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
den dag då jag tog dem vid handen
och förde dem ut ur Egyptens land –
det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre –
säger HERREN.
33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,
säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre
och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud
och de skall vara mitt folk.
34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,
ingen sin broder och säga: “Lär känna HERREN!”
Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste,
säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.