Predikan och gudstjänst på 3:e sönd. efter Trefaldighet i Vasa, Settlementcentrum, Villagatan 1, 2.7.2017 av Ola Österbacka. Predikotext: Luk 15:11–32, tema: Den återfunne och den förlorade sonen.

Ljudfilen och videon ovan innehåller endast predikan. Nedanför finns hela gudstjänsten som mp3.

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 51:1–3; Rom 4:1–8; Luk 15:11–32.
Psalmer: 537; 254:4; 258; 175; Sionsharpan 223; 353:6–7.