Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på Kyndelsmässodagen 4.2.2018. Tema: Guds uppenbarelse i Kristus. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Ämne för predikan: Ljus och mörker.

Texter: Mika 7:7–8; 1 Joh 1:5–7; Joh 12:35–36 (även predikotext).
Psalmer: 504; 144; 54; 175; 544; 53.

Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta, drog han sig undan och dolde sig för dem.