Gudstjänstpredikan: Text: Joh 2:13-17(25:32)

13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet* fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, 16 och till dem som sålde duvor sade han: “Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!” 17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig.*