Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Joh 11:21-45

21 Marta sade till Jesus: “Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. 22 Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om.” 23 Jesus sade: “Din bror skall uppstå.” 24 Marta svarade: “Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.” 25 Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26 och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” 27 Hon svarade: “Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

28 Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: “Mästaren är här och kallar på dig.” 29 Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. 30 Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. 31 Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där.

32 När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: “Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.” 33 När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd 34 och frågade: “Var har ni lagt honom?” De svarade: “Herre, kom och se.” 35 Och Jesus grät. 36 Då sade judarna: “Se, hur han älskade honom!” 37 Men några bland dem sade: “Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?”

38 Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. 39 Jesus sade: “Tag bort stenen!” Den dödes syster Marta sade till honom: “Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.” 40 Jesus sade till henne: “Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” 41 De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: “Fader, jag prisar dig för att du hör mig. 42 Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön.” 43 När han hade sagt det ropade han med hög röst: “Lasarus, kom ut!” 44 Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: “Befria honom och låt honom gå.”

45 Många judar, som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.