Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 25:13 (24:09)

13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag ellertimme han kommer.