Gudstjänst i Lepplax bykyrka 11.5.2014. Tema: Guds folks hemlängtan. Predikant och liturg: Ola Österbacka, musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 17:6–8, ämne: Jesu utvalda brud.

Texter: 1 Mos 1:1–5, 27–31, 2:1–2; 2 Kor 4:16–18; Joh 16:16–23. Predikotext: Joh 17:6–8.
Psalmer: 510, 144, 570, 204, 265, 585.

Predikan finns här:

Predikan som text på Forum Johanneum.