Predikant: John Vieths (eng.), tolk: Hans Ahlskog. Text: Joh 16:33

33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.