Gudstjänst i Biblion, Vasa, tredje söndagen efter trettondagen 24.1.2010 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Texter: Jes 44:6–8; Gal 2:19–20; Matt 8:1–13. Psalmer: 254:1–3; 254:4‚ 268‚ 275‚ 278‚ 258.

Predikotext: Matt 8:1–13. Ljudfilen innehåller endast predikan (29:09).

1 När han gick ner från berget, följde mycket folk efter honom. 2 Då kom en spetälsk *fram och föll ner för honom och sade: “Herre, om du vill, kan du göra mig ren.” 3 Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: “Jag vill. Bli ren!” Genast blev mannen ren från sin spetälska. 4 Och Jesus sade till honom: “Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem.”*
5 Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer * fram och bad honom: 6 “Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor.” 7 Jesus frågade honom: “Skall då jag komma och bota honom?” 8 Officeren svarade: “Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” 10 När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: “Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. 11 Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” 13 Till officeren sade Jesus: “Gå, som du tror skall det ske dig.” Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.