Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 11:11-19

11 Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. 13 Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15 Lyssna, du som har öron!

16 Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. 18 Johannes kom, och han varken äter eller dricker*, och man säger: Han är besatt.* 19 Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn.”*

(25:03, textbilaga)

Matt 11:11–19 i några olika översättningar

Svenska Folkbibeln

11 Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. 13 Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15 Lyssna, du som har öron!

16 Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. 18 Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och man säger: Han är besatt. 19 Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn.

Bibel 2000

11Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. 12Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. 13Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. 14Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. 15Hör, du som har öron.

16Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: 17’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ 18Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ 19Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Karl XII

Sannerliga säger jag eder: Ibland dem, som äro födde af qvinnor, är ingen uppkommen, som är större än Johannes Döparen; dock likväl, den som är minst i himmelriket, han är större än han. Men ifrå Johannis Döparens dagar, och till denna dagen, lider himmelriket våld; och de väldige rifva det till sig. Ty alle Propheterna och lagen hafva spått intill Johannem. Och om I viljen anammat, han är Elias, som komma skulle. Den som hafver öron till att höra, han höre.

Men vid hvem skall jag likna detta slägtet? Det är likt barnom, som uppå torget sitta, och ropa till sina stallbröder; Och säga: Vi hafve pipat för eder, och I villen intet dansa; vi hafve sjungit sorgesång till eder, och I villen intet gråta. Johannes är kommen, och hvarken åt eller drack; och de säga: Han hafver djefvulen. Menniskones Son är kommen, äter och dricker; och de säga: Si, hvilken fråssare och vindrinkare är den mannen, Publicaners och syndares vän. Och visdomenom varder rätt gifvet utaf sinom barnom.

Giertz

Sannerligen, jag säger er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått, som är större än Johannes Döparen. Men den som är minst i himmelriket, är ändå större än han. Från Johannes Döparens dagar ända till nu brukar man våld mot himmelriket, och våldsmän vill röva bort det. Ty fram till Johannes dagar profeterade alla profeterna och lagen, och om ni vill tro det: Han är Elias, den som skulle komma. Har någon öron, så hör!

Men vad skall jag likna detta släkte vid? De är som barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn: Vi har spelat flöjt för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesång, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken åt eller drack. Då sade man: Han är besatt. Människosonen kom, och han både äter och dricker. Nu säger man: Titta vilken frossare och vindrinkare – god vän med publikaner och syndare! Men Visheten fick rätt av sina barn.