Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Sak 3:1-5 (27:45)

1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför HERRENS ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men HERREN sade till Satan: “HERREN skall straffa dig, Satan. Ja, HERREN skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden?”
3 Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: “Tag av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: “Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: “Sätt också en ren bindel på hans huvud.” Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna, medan HERRENS ängel stod där.