Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Joh 8:12

12 Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”