Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 11.6.2017. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.

Ljudfilen ovan är predikan över 1 Joh 3:1–6. Filen nedan är hela gudstjänsten.
Texter: Jes 6:1–6; 1 Joh 3:1–6; Joh 15:1–9.
Psalmer: 173, 144, 149, 157, 148, 147.