Föredrag i Biblion på trettondagen 6.1.2013. Del 1 av 2.