Föredrag 2 av Hans Ahlskog på bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.5.2018. Presentation som pdf.