Det andra föredraget i en serie på två av Hans Ahlskog. Inspelningen är gjord i Biblion 1.12.2013, men det hölls även i Ljungby 2.11.2013.