Det första föredraget i en serie på två av Hans Ahlskog i Biblion 1.12.2013. Samma föredrag höll han i Ljungby 2.11.2013. Tyvärr misslyckades videoupptagningen i början och ljudkvaliteten blev dålig, varför den rekonstruerades med hjälp av en annan ljudupptagning. Men även denna hade brister: ett avsnitt i mitten kapades. Därför är den tekniska kvaliteten hackig.

Ljudinspelningen (mp3-filen) är knappt en halv minut kortare, beroende på ett bortfall i inspelningen efter ca 19 minuter.