En vandring genom LBK:s nya gudstjänstbok för trefaldighetstiden. Presentation av Gunilla Hedkvist, som också sköter musiken, samt allsång. Recitation: Christina Lindström. Liturgisk läsning och slutbön: Ola Österbacka.