På femtonde söndagen efter Trefaldighet, den 8 september 2013, hölls högmässa med nattvard i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen var predikant och liturg och Hans Ahlskog fungerade som kantor. För inspelningen svarade David Åkerlund.

Temat för predikan var Nattvardens sakrament. Mpr-filen här ovan återger predikan. Hela gudstjänsten finns här:

Predikan som text i Forum Johanneum.