Predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 10.12.2017, Øyvind Edvardsen. Predikotext: Luk 17:20–24.

20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.” 22 Till lärjungarna sade han: ”Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag.”

Hela högmässan i nedanstående ljudfil. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningen är klippt.
Texter: Mal 4:5–6; Jak 5:7–10; Luk 17:20–24.
Psalmer: 10, 8, 5, 2, 3.