Föredrag av Hans Ahlskog under bibelhelg i Biblion, Vasa, 6.10.2013.