Den 4 augusti 2013 förrättades installation av pastor Øyvind Edvardsen och därefter firades gudstjänst. Här finns hela installationsakten och gudstjänsten som video. Installationsakten och predikan finns också som skilda inspelningar.

Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningstekniker: Botvid Lindström.