Predikan av pastor Øyvind Edvardsen 4.8.2013 i Biblion. Text: 1 Tim 1:12-17.

Tema: Kallad till nådens tjänst. Predikan som text i Forum Johanneum.

130804_oyvind