Föredrag vid bibelhelg i Lepplax bykyrka den 12 november 2011 av Seth Erlandsson. Del 2 i en serie om Israel.

Del 1: Sinaiförbundet
Del 2: Israels tjänaruppdrag
Del 3: Nytt vin i nya säckar