Julbön i Lepplax bykyrka på julafton 24.12.2013. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.