Julotta i Biblion, Vasa, med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog.

Tema för predikan: “Finns det rum?” Ljudfilen innehåller endast predikan.

Texter: Ps 2:1–8; Jes 9:2–7; Luk 2:1–20. Psalmer: 25; 144; 21; 26; 28; 21.