Julotta i Biblion 25.12.2013. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 1:1-14. Postludium: Improvisation.

Mp3-filen utgörs av predikan.