Julotta i Settlementcentrum, Vasa, 25.12.2017. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Låt oss nu gå till Betlehem!

Texter: Jes 9:2–7; Kol 2:6–10; Luk 2:1–20.
Psalmer: 25: 15; 22:1–12; Sionsharpan 21 (O, underbara hemlighet); 26; 22:13–15.

Ljudfilen innehåller endast predikan, text: Tit 2:11–14, tema: Vår store Gud och Frälsare.

11 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.