Predikan: Ola Österbacka. Text: Krubban och korset.