Predikan av Øyvind Edvardsen vid julotta i Lepplax bykyrka 25.12.2014. Tema: Livets källa.