Ola Österbackas predikan på tredje söndagen i fastan 15.3.2020 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa, över söndagens tema Kampen mot mörkrets makter.

Hela gudstjänsten finns som video på Youtube.