Avslutning på bibelhelgen i Biblion, Vasa, 19.10.2014 av David Åkerlund.