Föredrag av Hans Ahlskog på bibelhelg i Biblion, Vasa, 19.10.2014. Tolkning till finska: Jesper Hansen.

Bilden blev live först ett par minuter inne i sändningen, vilket beklagas.