Friluftsgudstjänst i Lepplax 22.7.2012. Predikant: Øyvind Edvardsen, liturg: Ola Österbacka. Text: Joh 17:1-5. Tema: Kristi härlighet.

1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. 2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. 3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Ljudfilen ovan avser predikan. Hela gudstjänsten som ljudfil: