Predikan vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på Kristi förklarings dag 10.7.2016 av Øyvind Edvardsen. Tema: Kristi härlighet. Predikotext: Matt 17:1–8.

Hela gudstjänsten som ljudfil här:

Kantor: Hans Ahlskog. Tekniker: David Åkerlund.

Texter: Jes 61:10–11; 2 Petr 1:16–18; Matt 17:1–8.
Psalmer: 508; 144; 120; 54; 122; 121. Psalmernas melodi och texter.