Föredrag av teol.dr Seth Erlandsson på bibelhelg i Lepplax bykyrka 9 april 2016. Del 1 av 2.