Seth Erlandssons andra föredrag under bibelhelg 9-10.4.2016. Detta föredrag hölls i Biblion, Vasa, 10.4.2016.