Inspelning från Ola Österbackas föredrag på påskdagen i Biblion. Föredraget finns som text i pdf-format. Nedan en illustration till Jesu familjerelationer som beskrivs i föredraget. Antaganden som inte är helt klarlagda utmärks med ett frågetecken, medan två frågetecken anges när det finns alternativ eller hypoteser som inte kan bestyrkas.

Jesu jordiska familj – gissningar