Det första föredraget i en serie av Hans Ahlskog. Denna del ger en översikt över hela kyrkoåret och en särskild presentation av julkretsen. Det hölls i Biblion på första söndagen i advent, 2.12.2012.