Långfredagens gudstjänst i Lepplax bykyrka. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänsten avslutades med sång av en liten sånggrupp under ledning av Helga Dahlskog.

Läsning från femte akten ur Kristi lidandes historia. Bön ur Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.