Andakt sammanställd av Ola Österbacka med psalmsång inspelad i Lepplax bykyrka 14.4.2017, kantor Hans Ahlskog. Läsning från Jes 53 och femte akten av Kristi lidandes historia.