Ljudinspelning från gudstjänst i Lepplax bykyrka på långfredagen 29.3.2013 kl 11. Gudstjänstledare: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Läsning av femte akten ur Kristi lidandes historia i stället för predikan.